خدمات و امکانات

 • میز 24 ساعته خدمات به میهمانان
 • خدمات امنیتی 24 ساعته
 • خدمات 24 ساعته میز پذیرش
 • خدمات خانه داری روزانه
 • رخت شویی و خشک شویی
 • مرکز پیام رسانی
 • سالن زیبایی
 • محوطۀ خرید با بوتیک ها و فروشگاه های سوغات
 • هماهنگ کنندۀ برنامه های گردشگری
 • کرایۀ اتومبیل
 • داروخانه
 • خواروبارفروشی
 • پارکینگ زیرزمینی
hotel-lobby
سالن ورزشی و استخر شنا
دیره سویتس مجموعۀ ورزشی کاملاً مجهزی ارایه می نماید که شامل سونا، حمام بخار، استخر شنای روباز، استخر شنای کودکان و محوطۀ جداگانه ای برای بازی کودکان است.
gym
غذا و نوشیدنی

یک صبحانۀ اروپایی به صورت بوفه آزاد هر روزه از ساعت 8:00 تا 11:00 صبح در سالن غذاخوری میانی سرو می شود.